Tarzanie – horský lanový park

Tarzanie – horský lanový park

Začátek u parkoviště – Trojanovice Ráztoka – sedm tras lanových překážek, zavěšených na stromech ve výšce 4–12 m nad zemí. Lanové překážky jsou důmyslně řazeny tak, aby kombinovaly úkoly s různým stupněm obtížnosti s úkoly technickými či zábavnými. Ke zdolání trasy není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Bezpečnost účastníků je zajištěna jistícími lany, jistícím úvazkem a přilbou. Tarzanie je určená široké veřejnosti, jednotlivcům i kolektivům apod.

Více Zavřít
Horské koloběžky

Horské koloběžky

Máte rádi rychlost, jste odvážní a znáte míru rizika? Dokážete si užít sjezd z horských vrcholů a bezpečně se dostat dolů? Terénní koloběžky naleznete v blízkosti horní nástupní stanice lanové dráhy. Vyjedete lanovkou nahoru a pak Vás čeká už jen sjezd horskými serpentinami s pořádnou dávkou adrenalinu, ale také s pěknými výhledy na okolní krajinu (sjezd po Knížecí cestě až k chatkám).

Více Zavřít
Sedačkovou lanovkou na Pustevny

Sedačkovou lanovkou na Pustevny

V blízkosti hotelu Ráztoka se nachází sedačková lanová dráha, která vás vyveze do horské osady Pustevny.

Pustevny jsou významnou křižovatkou turistických cest – východiskem pro túry, či alespoň k vycházce po hřebeni na Radhošť. Je zde nástupní místo naučné stezky Radegast a naučné stezky Čertův mlýn. Informační tabule seznamují turisty s přírodními zajímavostmi i historickými místy vrcholů a hřebenů Radhošťské hornatiny. Od Valašské koliby vede přírodní rezervací na Radhošť chodník Pohádka.

Více Zavřít
Naučná stezka Radegast

Naučná stezka Radegast

Naučná stezka začíná na Pustevnách (o 200 m výše než NS Čertům mlýn) a vede po hřebeni Radhoště až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje odkud se vrací na Pustevny. Cestou zpět odbočuje za hotelem Radegast dolů po zelené značce na vrstevnicovou cestu, která se v posledním úseku vrací na radhošťský hřeben a závěrečný asi 500 m dlouhý úsek vede opět po něm. Naučná stezka má celkem 10 zastavení na cca 9 kilometrech, což představuje 2–3 hodinovou procházku mírně zvlněným terénem.

Více Zavřít

Naučná stezka Čertův mlýn

Naučná stezka s 9 zastaveními přibližuje přírodovědné i vlastivědné zajímavosti Beskyd v okolí Pusteven. Je vhodná pro pěší, v zimě i pro běžkaře. Naučná stezka je dlouhá 6 km. Převážně přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s geologickými, botanickými i zoologickými pozoruhodnostmi hřebene Beskyd mezi Pustevnami a Martiňákem. Trasa stezky začíná na Pustevnách a vede po červené turistické značce jihozápadním svahem masivu Čertova mlýna (1206 m n.m.) k zastávce u jezírka Mořské oko, které vzniklo vyčištěním a prohloubením mokřadu na jižním svahu sedla Tanečnice, které provedli v roce 1894 členové Pohorské jednoty Radhošť. Jezírko slouží k rozmnožování vzácných obojživelníků, čolka obecného, horského a karpatského. Stezka dále vede kolem národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn, kterou přibližuje na třetím stanovišti. Na další zastávce seznamuje s aktivitami Lesů ČR s.p. ve prospěch ochrany přírody. Pátá zastávka seznamuje se společenstvy květnatých a klenových bučin. Následující stanoviště je na úbočí pod kótou Bukovina (996 m n.m.) a je místem výhledu do údolí Rožnovské Bečvy a na Vsetínské vrchy, které je možné poznávat podle panoramatické mapy na panelu. Sedmá zastávka je na souběhu se zelenou turistickou značkou, po které je možné odbočit k rezervaci Klíny, kterou přibližuje panel na rozcestí. Panel na stanovišti při křížení se žlutou značkou seznamuje s další aktivitou Lesů ČR s.p. pro přírodu, Programem 2000. Stezka končí u dříve vyhlášeného zájezdního hostince pana Martiňáka, postaveného před 200 lety, který byl v roce 1972 zbourán a na jeho základech postavena současná chata.

Více Zavřít
Radhošť

Radhošť

Hora tyčící se do nadmořské výšky 1129 metrů je často spojována s pohanským bohem Radegastem. Před rokem 1735 se na hoře pořádaly oslavy letního slunovratu. Od 60. let 20. století se konají na horu Cyrilometodějské poutě. Na vrchu stojí dvě umělecká díla. Sousoší Cyrila a Metoděje (před stejnojmennou kaplí) a socha pohanského boha Radegasta. Vrchol Radhošť (1129 m n.m.) se nachází 4 km od horského sedla Pustevny. Vrchol Radhoště je holý a můžeme z něj spatřit jeden z nejkrásnějších pohledů na beskydské panoráma, Vsetínské vrchy, Javorníky, Malou Fatru i Západní Tatry. Množství skalních puklin a podzemních jeskyní svádí k představám o nadpozemských bytostech. Jednou z nejznámějších jeskyní je puklinová jeskyně Volařka nacházející se na svahu hřebenu asi 200 m jižně od vrcholu u cesty do Rožnova pod Radhoštěm. Tato jeskyně je 2 m široká a 3 metry hluboká. Radhošť je turisticky hojně navštěvován, vede přes něj a na něj mnoho turistických stezek. Radhošť je symbolickou horou Atrakce vznikla na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Součástí nové naučné stezky Beskydské nebe je téměř stometrová lávka ve výšce až šestnáct metrů. Lidé tak mohou poznávat přírodu v korunách stromů. Visutá konstrukce v lokalitě Horečky nad roklí potoka Vlčák bude bavit zejména rodiny s dětmi. A na šesti zastaveních poznají život ptačích obyvatel okolních stromů. Tříkilometrová naučná stezka bude přístupná v kteroukoli roční dobu, ale „nebeský chodník“ dlouhý 85 metrů pouze sezonně.opředenou pověstmi a mýty. Známá je například pověst o sirotku z Radhoště.

Naši slovanští předci na tomto kultovním místě pořádali obřady, kterými si chtěli naklonit boha úrody, stád a pohostinství, Radegasta. V roce 1862 na Radhošti manifestovalo 15000 lidí na táboře lidu za národní práva. Odsud byl také vzat a slavnostně odvezen do Prahy jeden ze základních kamenů Národního divadla. Od roku 1898 na vrcholu stojí poutní kaple Cyrila a Metoděje s kopií obrazu Valašské Madony od A. Libschera a kříž se sousoším Cyrila a Metoděje od A. Poláška z roku 1931. Sochu pohanského boha slovanských Ratarů - Radegasta najdete asi 2 km východně, na hřebeni, směrem na Pustevny. Tato socha je dalším dílem sochaře Albína Poláška. Byla vytvořena ve Spojených státech v roce 1930 a v červenci roku 1931 přivezena do Frenštátu pod Radhoštěm, odkud ji koňské pětispřeží dopravilo až na Radhošť při příležitosti Slovanské pouti. Později byl na vrchol umístěn též stožár televizního převaděče, který malebný vzhled Radhoště trošku pokazil, ale dnes už k němu neodmyslitelně patří. Dostupné pěšky, na horském kole.

Více Zavřít

Pěšky od hotelu Ráztoka nacházejícího cca 100 m pod chatkami

U hotelu Ráztoka je výchozí bod řady značených turistických tras:


 • vydáme-li se jižním směrem po zelené značce, dojdeme na vrchol Radhošť k dřevěnému kostelíku Cyrila a Metoděje
 • modrá turistická trasa směřující jihovýchodním směrem vede do horské osady Pustevny.
 • půjdeme-li z Trojanovic severovýchodním směrem po žluté přes obec Bystrá na rozcestí Na Pekliskách a odtud dále po zelené severním směrem, dojdeme do obce Kunčice pod Ondřejníkem.
 • obcí Trojanovice prochází rovněž značená cyklistická trasa, po které je možné se vydat na Pustevny. Tudy prochází dálková cyklostezka a to Beskydsko-karpatská magistrála.
Více Zavřít
Stezka Valaška Pustevny

Stezka Valaška Pustevny

Nadzemní panoramatická Stezka Valaška je dlouhá 610 metrů, přičemž lesní úsek po věž je dlouhý 390 metrů a zbytek tvoří chodník na 22 metrů vysokou kaskádovitou věž. Součástí je skleněná vyhlídková plošina a 150 metrů dlouhý zavěšený "himálajský" chodník. Stezka mezi stromy stojí u horní stanice lanové dráhy na Pustevnách, hned kousek od běžeckého areálu, přibližně 250 metrů od lanovky směrem k vrcholu Tanečnica.

Více Zavřít

Beskydské nebe

Atrakce vznikla na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Součástí nové naučné stezky Beskydské nebe je téměř stometrová lávka ve výšce až šestnáct metrů. Lidé tak mohou poznávat přírodu v korunách stromů. Visutá konstrukce v lokalitě Horečky nad roklí potoka Vlčák bude bavit zejména rodiny s dětmi. A na šesti zastaveních poznají život ptačích obyvatel okolních stromů. Tříkilometrová naučná stezka bude přístupná v kteroukoli roční dobu, ale „nebeský chodník“ dlouhý 85 metrů pouze sezonně.

Více Zavřít
Rožnov pod Radhoštěm: Návštěva skanzenu – Valašského muzea v přírodě (11 km)

Rožnov pod Radhoštěm: Návštěva skanzenu – Valašského muzea v přírodě (11 km)

Rozsáhlý areál Valašského muzea v přírodě patří k nejznámějším a nejvýznamnějším skanzenům u nás. Na velkém prostoru dokumentuje stavby, zvyky a tradice lidové kultury Valašska. Pravidelně se zde koná řada kulturních akcí.

3 prohlídkové trasy:

Dřevěné městečko – soubor staveb původních i rekonstruovaných podle návrhu malíře a grafika Bohumíra Jaroňka. Budován od r. 1925, zahrnuje kopie fojtství z Velkých Karlovic, rekonstrukci dřevěného kostela z Větřkovic, tři původní objekty z rožnovského náměstí a kopii hospody z rožnovského náměstí. Areál je doplněn hřbitovem a řadou drobných hospodářských staveb.

Mlýnská dolina – soubor pěti technických staveb – mlýna, pily a valchy z Velkých Karlovic, lisovny oleje z Brumova a kopie hamru z Ostravice. Všechny objekty jsou v provozu.

Valašská dědina – nejrozsáhlejší soubor, ve kterém je v současnosti na 70 roubených staveb, které svým umístěním a vybavením dokumentují osídlení Valašska. Většina obytných objektů je zařízena původním inventářem a přístupná. V areálu se nachází soubor salašnických staveb, sloužících chovu stáda původního plemene valašských ovcí.

Více Zavřít

Sluneční stezka

Na pomezí Štramberku a Kopřivnice vznikla Sluneční stezka s astrologickou symbolikou a meditačními místy. Vede serpentinami úbočí beskydské Bílé hory a na 12 zastaveních podle počtu znamení zvěrokruhu nabízí pohled na astrologické symboly, pověsti a souvislosti. Doplněna jsou i souhvězdí jednotlivých slunečních znamení. U každého znamení je ukryto slovo - napsáno na lavici, vyryto do kamene a podobně. Všech 12 slov pak tvoří poselství Johna Lennona.

Více Zavřít
Štramberk, pro svou malebnost zvaný: „Moravský Betlém" (17 km)

Štramberk, pro svou malebnost zvaný: „Moravský Betlém" (17 km)

Horské městečko Štramberk s ojediněle zachovalým souborem lidové architektury se nachází v těsném sousedství města Kopřivnice v centru Štramberské vrchoviny v předhůří Beskyd. Pro svou malebnost je město nazýváno „Moravský Betlém". Ve Štramberku samotném je mnoho výletních míst: zřícenina hradu Trúba s rozhlednou ze 13.st., Národní sad na Kotouči s jeskyní Šipkou, Muzeum malíře Zdeňka Buriana, lidová architektura valašských roubených chalup z 18. a 19.století, muzeum Novojičínska, rozhledna na Bílé hoře, botanická zahrada a arboretum (v areálu postupně vzniká expozice mokřadní a suchomilné vegetace. Jsou zde místní druhy ohrožených a zvláště chráněných rostlin. Najdete zde kamenný labyrint a význavači horolezectví zde mohou navštívit horolezecké cety na stěnách bývalého lomu). Z dalších zajímavostí zve k návštěvě Aqua Terra - mini ZOO, která je stálou výstavou akvarijních a terarijních zvířat a největším sladkovodním akváriem ve Štramberku. Nachází se na náměstí pod schody na hrad Trúba. Štramberk proslavil voňavý perníkový výrobek zvaný „Štramberské uši", který zde pečou již dlouhá staletí v upomínku na legendární vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem 8. května 1241. Štramberkem vede Lašská naučná stezka. Na tuto naučnou stezku, jejíž počátek i konec je u nádraží ČD ve Štramberku, se můžete vydat od prvního zastavení, kterým je Národní sad. Tento výchozí bod je vhodný zejména pro návštěvníky z řad motoristů, neboť poblíž se nachází záchytné parkoviště. Celková délka této stezky je 6 km s celkovým počtěm 13 zastavení osazených informačními tabulemi o zajímavostech daného místa.

Více Zavřít
Kopřivnice (16 km)

Kopřivnice (16 km)

Technické muzeum TATRA: nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické vozovce, později proslavené jako fenomenální automobilka TATRA. Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby doplňují podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity. Spoustu zajímavých a vyčerpávajících informací poskytují vícejazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů.

Expozice Emila a Dany Zátopkových: velmi moderně pojatá expozice, jež se nachází v prostorách Technického muzea, nabízí kromě informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, upomínkové předměty, Zátopkovu reprezentační bundu nebo startovní číslo z legendárních OH v Londýně a taky různé osobní věci manželů Zátopkových. Součástí expozice je i dokumentární film vzniklý ve spolupráci s finskou TV, který je sestříhán do délky 14 minut a šest vteřin – právě tolik potřeboval největší běžec epochy ke světovému rekordu na pět kilometrů.

Lašské muzeum v Šustalově vile: nenechte si ujít stálou expozici věnovanou někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi.

Muzeum fojtství: můžete nahlédnout do života lidí v minulosti, seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi. Poznáte, jak cestovali naši předkové. Vždyť právě zde v roce 1850 začal Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních bryček a kočárů a právem mu náleží vzpomínka mezi významnými kopřivnickými rodáky.

Více Zavřít
Hrad Hukvaldy – největší hradní zřícenina na Moravě (16 km)

Hrad Hukvaldy – největší hradní zřícenina na Moravě (16 km)

Rozsáhlý hradní areál byl založen kolem poloviny 13. století, v současné době je významnou kulturní památkou, která se do povědomí návštěvníků zapsala každoročně pořádanými Rytířskými slavnostmi, i pravidelnými sobotními a nedělními programy z historické a folkové hudby, poezie. Vyhlídka byla zbudovaná na hradním paláci v roce 1993. Je z ní unikátní výhled na celé pásmo Radhoštských a Moravskoslezských Beskyd, za dobrého počasí je viditelná řada měst v podhůří. Velkým lákadlem pro všechny návštěvníky je obora, založená biskupem Prusinovským na rozloze 65 ha s daňčí a mufloní zvěří. Se jménem Hukvaldy je nerozlučně spjat život a dílo hudebního skladatele Leoše Janáčka. Na počátku 20. století započal zde své letní pobyty a později si zde zakoupil domek, který je dnes zařízen jako Památník života a díla Leoše Janáčka. Z Hukvald čerpal motivy pro svá operní díla, krajovou atmosféru zachytil ve sborových skladbách, komponovaných na básně Petra Bezruče. Areál hukvaldského hradu a přilehlé obory je již několik let dějištěm mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

Více Zavřít
Ostrava – Hornické muzeum OKD Landek (51 km/46 min.)

Ostrava – Hornické muzeum OKD Landek (51 km/46 min.)

Největší hornické muzeum v České republice s nejširší nabídkou doplňkových služeb nabízí svým návštěvníkům celodenní výlet mezi památkami v přírodě. Muzeum se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Právě propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě jedinečnost a přitažlivost. Landek je také světoznámý unikátním nálezem Landecké venuše – 46 mm vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele. Svým štíhlým až „kubistickým" tvarem se odlišuje od běžných paleolitických venuší. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků.

Expozice:

Výstavní vila

Expozice ve výstavní budově představují vhodný začátek každé prohlídky areálu – stejně dobře ale mohou návštěvu i zakončit. Návštěvník zde totiž má užitečnou možnost dát si do širších souvislostí vše, co uvidí v ostatních částech muzea, a tak umocnit dojmy z pobytu v areálu. V budově je několik tématicky oddělených expozic, které v souhrnu představují průřez několik tisíc let dlouhou historií nejen Landeku, ale i hornictví na Ostravsku vůbec.

Podzemní expozice – kulturní památka důl Anselm

Unikátní expozice se nachází ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam návštěvníci sfárají důlní jámou v těžní kleci z historické budovy dolu ve stylu průmyslové secese. Cesta dolů je sice dlouhá jen několik málo metrů, přesto umožní udělat si představu o tom, jakým způsobem se horníci dostávali za prací každý den.

Expozice důlního záchranářství

Landecká expozice báňského záchranářství je největší svého druhu na světě. Představí vám vysoce náročnou a rizikovou činnost, bez níž by práce v podzemí nebyla možná, a techniku, která záchranářům umožňuje pohybovat se v prostředí, jež je v některých ohledech ještě nepřátelštější než kosmický prostor nebo hlubiny moře.

Exponáty a expozice volně rozmístěné v areálu

Exponáty na volné ploše zachycují zdejší lidské aktivity od doby kamenné v podobě sídliště pralidí, přes rozmach těžby reprezentovaný typickou průmyslovou architekturou, až po důlní techniku 20. století. Spíše než o muzeum v klasickém smyslu zde tedy je jakási kombinace muzea a skanzenu.

Více Zavřít
ZOO Ostrava (49km)

ZOO Ostrava (49km)

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. Rozkládá se na ploše 100 ha a je domovem téměř 300 druhům zvířat. Afričtí kopytníci (žirafy či zebry), dravci a papoušci, šimpanzi, lemuři, sloni, hroši a řada dalších zajímavých zvířat jsou každoročně středem zájmu všech návštěvníků. V letních měsících zde probíhají sokolnická představení, v zimním období večerní krmení slonů, za příznivých sněhových podmínek lze přímo v areálu zoo běžkovat. Lákadlem je rovněž sezónní komentované krmení zvířat, večerní prohlídky s průvodcem či množství doprovodných akcí nejen pro děti . Pro děti je v areálu rovněž několik hracích koutků. V létě 2007 byl otevřen Botanický park, který rozšířil návštěvnickou část o 3 nové botanické stezky navazující bezprostředně na zoologické expozice. O rok později byly realizovány nové výběhy pro jeřáby a pandy červené. Zoo se také dočkala své první expozice nočních zvířat a prvního mořského akvária. V roce 2009 došlo k otevření nové expozice nazvané „Malá Amazonie", kde je možno vidět mimo jiné drápkaté opičky či tropické druhy pavouků a žab. Děti jistě potěší nově upravené dětské hřiště doplněné o atraktivní hrací prvky.

Více Zavřít
ZOO a zámecký park v Lešné (45 km)

ZOO a zámecký park v Lešné (45 km)

ZOO Zlín je třetí nejnavštěvovanější českou zoo. Zoologická zahrada (52 ha) se rozkládá v přírodním areálu, ve kterém roste více než 1 100 druhů dřevin a okrasných bylin.

Prohlídka ZOO

Celý areál zabere 6 až 8 hodin. Za tuto dobu zhlédnete většinu expozic a některé ukázky krmení či jiných programů. Méně náročný okruh v horní části zoo zvládnete za 2,5 hodiny. Zahrnuje část expozic Jižní Ameriky, expozici lachtanů, tropickou halu Yucatan, stáje lipicánů, park v okolí zámku Lešná, terária v suterénu zámku, pavilon primátů, expozici goril a tučňáků, exotické ptactvo a pavilon afrických kopytníků.

Zámek Lešná

Návštěva zámku vám zabere 45 minut.

Zámecký park a atrakce pro děti.

Více Zavřít
Výstup z Ostravice na Lysou horu – nejvyšší horu Beskyd (1323 m n.m.)

Výstup z Ostravice na Lysou horu – nejvyšší horu Beskyd (1323 m n.m.)

(Středně náročná turistická túra) Autem z Trojanovice přes Kunčice, Čeladnou do Ostravice (cca 20 km). Z nádraží ČD Ostravice (M) – Ostravice, Mazák – pokračovat po neznačené asfaltové cestě k hrázi přehrady Šance (Ž) – Pod Čuplem (Ž) – Kobylanka (Ž) – Lysá hora

Délka trasy celkem 10 km. Výšlap trvá cca 2 hod. 20 min. Žlutá turistická značka vede po bývalé naučné stezce okrajem Národní přírodní rezervace Mazácký prales o rozloze 62 ha. Území, kterým budete procházet, je dokladem přirozených lesních porostů v jedlobukovém a smrkobukovém vegetačním stupni. Výhodné životní podmínky zde nachází řada vzácných rostlin a živočichů. Lysá hora je někdy přezdívána jako královna Moravskoslezských Beskyd. Z Lysé hory se naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníky až po Západní a Vysoké Tatry. Na vrcholku Lysé hory je meteorologická stanice, televizní vysílač, horská služba, horská chata SKI, občerstvení Šantán, horská chata Lysá hora a ubytovna Kameňák.

Doporučujeme odpolední relaxaci u vody (vodní nádrž Baška nebo vodní nádrž Olešná)!

Více Zavřít
Výstup z Frenštátu pod Radhoštěm na Velký Javorník (918 m n.m.)

Výstup z Frenštátu pod Radhoštěm na Velký Javorník (918 m n.m.)

Autem do Frenštátu pod Radhoštěm (nebo pěšky – je to cca 4 km)

Frenštát p. R. – Velký Javorník – modrá trasa

Modrá trasa, délka 7,5 km, převýšení 510 m. Cesta vede z náměstí Míru a ulicí Jandovo stromořadí, ulicí Příčnice směrem na Papratnou a Bartošky a dále do sedla mezi Velkým a Malým Javorníkem. Odtud je necelý kilometr po červené značce na vrchol Velkého Javorníku. Pro zpáteční cestu je možné použít i modrou trasu do Padolí, kde je horská chata a dále po žluté trase k železniční stanici ve Veřovicích (celkem 5 km). Jiná možnost je po červené směrem na Malý Javorník (840 m. n. m.) a dále po modré kolem Kyčery (875 m. n. m.) do horského sedla Pindula, kde je stylová Zbojnická koliba a stanice autobusu (celkem 5 km).

Frenštát p. R. – Velký Javorník – zelená trasa

Zelená trasa, délka 6 km, převýšení 510 m. Zelené vyznačení vede z města pěšinou k hotelu Vlčina na Horečkách a lesem na kotu Plesová (610 m), odtud značným stoupáním na vrchol Velkého Javorníku (918 m). Zde je turistická chata, odkud je pěkný výhled na město s okolními horami, zejména v odpoledních hodinách. Zpět kolem skokanských můstků.

Více Zavřít
Aquapark Frenštát pod Radhoštěm (3 km)

Aquapark Frenštát pod Radhoštěm (3 km)

Moderně vybavený aquapark, který byl zprovozněn 7. 8. 2001. Nachází se u hlavní silnice na výjezdu z města směrem na Kopřivnici a Nový Jičín. Návštěvníci zde mají možnost využít víceúčelový a plavecký bazén, který s hloubkou 0,9–1,9 m a plochou 1049 m2. Děti mají k dispozici dětský bazén o hloubce 0,15–0,3 m a s plochou 64 m2 . Celkový objem v bazénech činí 1437 m3 vody. Největším lákadlem areálu je 60 m dlouhý a 5,8 m vysoký tobogán a vodní skluzavka o délce 13,1 metru. Celý objekt s vyhřívanou vodou, možností občerstvení, příjemným posezením a volejbalovým hřištěm je určen pro všechny generace.

Více Zavřít
Kopřivnice (16 km)

Kopřivnice (16 km)

Letní koupaliště:

areál letního koupaliště se nachází v malebném prostředí pod masívem Červeného kamene. Ke sportování a vodním radovánkám slouží padesátimetrový plavecký bazén, bazén pro neplavce s vodním tobogánem (délka tobogánu je 70 metrů), dětské kruhové brouzdaliště s atrakcí. V areálu se dále nachází hřiště na beachvolejbal, minigolf, stolní tenis, travnatá plocha na kopanou, maxipískoviště, půjčovna sportovních potřeb. K občerstvení a příjemnému posezení slouží restaurace a dva letní bary.

Krytý bazén se saunou:

nachází se v centru sportovního komplexu na okraji města. K regeneraci a rekondici slouží plavecký bazén (25 m), dětský bazén se skluzavkou, finská sauna, řecká lázeň. Možnost využití sportovních i klasických masáží. K příjemnému posezení zve snack bar.

Více Zavřít
Aquapark Olešná u Frýdku Místku (20 km)

Aquapark Olešná u Frýdku Místku (20 km)

Venkovní část Aquaparku Olešná nabízí plavecké, relaxační i dětské bazény, velké tobogány, skluzavky, vodní děla, chrliče a ježky, masážní trysky, proudový kanál, nebo třeba šplhací síť. Kromě koupání v bazénech si můžete pronajmout hřiště na plážový volejbal či nohejbal. Celková kapacita je 3000 osob a voda je dohříváná na teplotu 25–28 °C. V případě nepříznivého počasí lze využít i krytou část aquaparku.

Více Zavřít
Aquapark (krytý bazén + letní koupaliště) Valašské Meziříčí (25 km)

Aquapark (krytý bazén + letní koupaliště) Valašské Meziříčí (25 km)

Bazénový provoz – parametry:


 1. plavecký bazén = délka 25 m, hloubka 1,20–1,60 m, 6 drah
 2. rekreační bazén: proudový kanál hloubka 1,20 m, houpací bazén, vířivka pro 8 osob, trubkové masážní lehátko pro 12 osob, masážní trysky, perličky, masážní lavice, vodní číše, pavoučí síť, vodopád
 3. dětský bazén = hloubka 0,3 m: skluzavka, ježek, nosorožec, zvon
 4. solná vířivka pro 8 osob
 5. tobogán = délka 92 m
 6. parní kabina = ochlazování polévacím vědrem
 7. mokrý bar s možností bezhotovostní platby za zboží

Wellness provoz – parametry:


 1. solná parní komora s hvězdným nebem
 2. turecká parní lázeň
 3. finská sauna
 4. bylinková parní lázeň
 5. infrakabina
 6. vířivka pro 6 osob s teplotou vody 40 °C

V ceně: 1x prostěradlo, 1x osuška froté

Doplňkové služby za příplatek: župan froté

Více Zavřít