Prohlášení o Ochraně osobních údajů

Prosíme, věnujte čas přečtení informací o ochraně osobních údajů.


Proč shromažďujeme informace?

Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytovacích služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a/nebo nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití.


K jakým účelům shromažďujeme informace?


Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání klienta

Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.